Arkansas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir yıllık deney, mikropların Mars’ın zorlu şartlarında hayatta kalabileceğini gösterdi. Elde edilen bulgular, ne kadar küçük olursa olsun Kızıl Gezegen’de bir zamanlar yaşam formları olabileceği düşüncesini kuvvetlendirdi.

Mars’ta mikroorganizmaların halen var olabileceği düşüncesi, Curiosity keşif aracı ve Mars Yörünge Kaşifi (MRO) tarafından tespit edilen metan gazı varlığı ile öne çıkmıştı. Dünya’da metan gazının büyük kısmının canlı organizmalar tarafından üretildiği biliniyor. En son araştırmanın başını çeken Rebecca Mickol, Mars’taki metan varlığının da mikroorganizmalara işaret edebileceğini belirtti.

Metanın gezegenimizdeki üretiminden sorumlu olan varlıklar, bataklıklarda yaşayan metanojenler ve büyükbaş hayvanların midesindeki bakteriler. Metanojenler oksijene ihtiyaç duymadığı gibi fotosentez de yapmıyor. Eğer Mars’a gönderilselerdi mikropların tek yapması gereken kızıl kumun altına saklanmak olurdu. Bu sayede, atmosferi süper ince olan Mars’ın maruz kaldığı morötesi ışınlardan korunabilirlerdi.

Metanojenlerin tutulduğu test tüpleri. [Rebecca Mickol]

Zorlu şartlara dayanabildiler

Bilim insanları haliyle kafalarında canlanan soruyu cevaplandırmak için metanojenleri deneye tabi tutmaya karar verdi. Mars’ın okyanuslara sahip olduğu zamanlar yüzey altında barındırdığı sıvıların benzeri oluşturuldu. Ardından bu sıvıların konduğu test tüplerinde mikroplar yetiştirildi. Deneyde Mars’ta toprak altında yaşayacak bakterilerin maruz kalacağı düşük atmosferik basınç da oluşturuldu. Tüpler, Mars’ın güneş görmeyen kısımlarında oluşan dondurucu soğuklara eş bir sıcaklıkta tutuldu.

Dört farklı tür üzerinde bir yıl süren gözlemlerin ardından, bakterilerin tümünün 3 ile 21 gün arasında hayatta kalabildiği görüldü.

Mickol, deneylerinin Mars ve derin uzayın başka bölgelerinde ‘mikroorganizmaların yaşayabileceğini’ gösterdiğini belirtti. Yine de, Mars’taki metan oluşumunun yanardağ faaliyetleri ve diğer faktörlere bağlı olabileceğini not düştü. Dünya’nın dondurucu soğuklara ve binlerce derece ısıya sahip noktalarında yaşam olduğu bilindiğine göre, uçsuz bucaksız Evren’de sayısız mikroorganizma olduğunu düşünmek zor değil.

Kapak fotoğrafı: Mars Pathfinder tarafından çekilen panorama [NASA].