Roswell, New Mexico, 1947. Amerika’nın en büyük hava üslerinden birini barındıran ve 509. bombardıman ekibine ev sahipliği yapan kasabanın nüfusu askerler ve sivillerden oluşmakta. 1947 senesinin yaz aylarında anormal derecede artan UFO gözlemleri tüm Amerika’yı etkisine almış gibiydi. Ancak...
Neden en çok Oscar kazanan filmler genelde savaş filmleridir? Bunu cevabını kısaca şöyle verebiliriz: Çünkü her türlü duyguyu barındırdıkları gibi, insanlar arası etkileşimi en yüksek tutan olayı, yani savaşı gözler önüne sererler. Peki en iyi savaş filmleri nasıl çekilir? Ortak...