Fukuşima’nın Kirli Suyu Denize Akıyor: Çevre Felaketi mi, Çözüm mü?

0
1151

Japonya, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonucunda hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı. Bu karar, hem Japonya içinde hem de komşu ülkelerde büyük tepki ve endişe yarattı. Peki, bu atık su ne kadar tehlikeli? Japonya’nın bu yöntemi seçmesinin nedeni ne? Bu işlemin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ne olacak?

Atık su neden denize boşaltılıyor?

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nde, reaktör çekirdekleri deprem ve tsunami sonrasında eridi ve radyoaktif madde çevreye yayıldı. Santraldeki erimiş yakıtı soğutmak için sürekli deniz suyu pompalandı ancak bu su da suyun radyoaktif madde ile kirlenmesine neden oldu. Japonya hükümeti, depolama alanının 2023 yılında dolacağını ve kirlenmiş suyu seyrelterek okyanusa boşaltmak zorunda kalacağını açıkladı. 24 Ağustos 2023’te başlayan bu işlemin yaklaşık 30 yıl sürmesi bekleniyor1.

Atık su ne kadar tehlikeli?

Japonya yetkililerin verdiği bilgiye göre, kirlenmiş su, ALPS (Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi) adlı bir filtrasyon sürecinden geçirildi ve içinde sadece trityum adlı radyoaktif bir izotop kaldı1. Trityum, doğal olarak atmosferde bulunan ve düşük radyoaktiviteye sahip bir hidrojen türüdür. Japonya, trityumun sağlık riski oluşturmadığını ve diğer nükleer santrallerin de benzer şekilde trityum içeren suyu denize boşalttığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Japonya’nın planını inceledi ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğunu rapor etti2. Ayrıca, tedavi edilmiş suyun kontrollü ve kademeli olarak denize boşaltılmasının insanlara ve çevreye “ihmal edilebilir radyolojik etki” oluşturacağı ifade edildi3.

Ancak, bazı uzmanlar ve aktivistler, Japonya’nın verilerine güvenmediklerini ve ALPS sisteminin diğer radyoaktif izotopları tamamen temizleyemediğini ileri sürdüler. Örneğin, karbon-14, stronsiyum-90 ve iyot-129 gibi izotopların kanser riskini artırabileceği ve deniz canlılarının DNA’sını değiştirebileceği belirtildi.

Ayrıca, kirlenmiş suyun okyanus akıntılarıyla Pasifik’in tamamına yayılacağı ve balıkçılık, turizm ve kültürel değerler açısından önemli bölgeleri etkileyeceği kaygısı dile getirildi. Bazı ülkeler, Japonya’dan gelen deniz ürünlerine ithalat yasağı koyduklarını duyurdular.

Bu işlemin sonuçları ne olacak?

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nin kirlenmiş suyunu denize boşaltması, hem teknik hem de etik açılardan tartışmalı bir konudur. Japonya, bu işlemin güvenli olduğunu ve uluslararası kurallara uyduğunu savunurken, diğer ülkeler ve gruplar, bu işlemin insan sağlığına ve okyanus yaşamına zarar vereceğini öne sürüyor.

Bu konuda daha fazla bilimsel araştırma yapılması ve şeffaf bir şekilde paylaşılması, ayrıca, bu işlemin etkilerini izlemek ve azaltmak için uluslararası işbirliği yapılması gerektiği vurgulanıyor.

1: Fukuşima’nın atık suyu ne kadar tehlikeli? – DW – 22.08.2023
2: Fukuşima Eyaleti’nden Çin ve Güney Kore sularına bir milyon ton nükleer atık suyu, Japonya | EJAtlas
3: BBC News : Fukuşima: South Korea raises concern over contaminated water plan – BBC News

Ana görsel: Google Maps/CNES/Airbus, Maxar Technologies, Planet.com

Bu yazı bir yapay zeka denemesidir.