Çarşamba, Haziran 26, 2024
More

  El Yazınız Karakterinizi Ortaya Koyuyor Olabilir Mi?

  Her insanın tıpkı parmak izi gibi yazı stili de birbirinden farklılık gösterir ve kendine özeldir. Bunların her biri kişinin imzası gibidir. Tıpkı müzisyenin performansındaki ufak detaylar, ressamın fırça darbeleri, ışık kullanımı, renk seçimi gibi yazı stilini de sanatsal boyutta düşünülebiliriz.

  Kişinin anatomik yapısından tutun da davranışlarına, eğilimlerine, mizacına ve karakterine kadar izler yazıya yansır. Nitekim yazı stilinizin parmak kaslarınızla ilgili olduğunu düşünürsünüz, ama bunun doğrudan doğruya beyninizle ilgili olduğu görülür. Beyin tarafından belirlenen yazı stiliniz, karakterinizi ve buna bağlı olarak davranış şekillerinizi yansıtmakta.

  “Yazı Karakterleri DNA’mızın Kağıda Dökülmüş Eşsiz Kopyaları Gibidilerler”

  Grafoloji nedir?

  Grafoloji için el yazısını inceleyip bundan sonuçlar çıkaran araştırma alanı diyebiliriz. Yazmanın insanın kişiliğini belirttiği konusundan yola çıkarak kişilerin düşünce ve duyguları anlaşılmaya çalışılır. Bu teknikte yazı; hız, basınç, yön, boyut, süreklilik, biçim, düzen vb. yönlerden incelenerek sınıflandırılır; psikolojide ve hukukta yoğun olarak başvurulur.

  İngiliz Grafoloji Enstitüsü’ne göre ‘Yazı karakterleri DNA’mızın kağıda dökülmüş eşsiz kopyaları gibidirler.’

  Grafoloji, Aristo’dan Goethe’ye kadar birçok filozof ve bilim adamı tarafından merakla incelenmiş bir konudur. Doğruluğu hakkında kesin bilgi olmamasına rağmen tarihteki ilk eser 1622’lere dayanır. Grafolojinin evrensel metodolojisine göre kişinin karakterini okurken kullanılan göstergeler, ulustan ulusa, kişiden kişiye değişiklik göstermemekte.

  Ancak önemli bir not da düşelim: Grafoloji gerçek bir bilim dalı değildir. İlk kez 1871 yılında Fransız din bilimci ve arkeolog Jean-Hippolyte Michon tarafından hayata geçirilen grafoloji, günümüzde Fransa başta olmak üzere Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Popüler olduğu zamanlarda çocuk gelişimi, kariyer analizi ve psikolojik analiz için kullanılmış olsa da özellikle son iki alanda elle tutulacak deliller sunamamıştır. Grafoloji bugün uygulayan kişiler tarafından adli tıpta kullanılan analizlere başvurur (sahte belge, imza tespiti vb.) ancak buradan yola çıkarak kişilik analizi yapmaya çalışır.

  Hangi alanlarda kullanılır?

  Grafolojiyle birlikte hem günlük hayatımızda hem de iş hayatımızda ilişki kurduğumuz insanların karakterleriyle ilgili çok önemli ipuçlarına sahip olabilirsiniz. Özellikle Fransa, ABD, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda, İsrail gibi çok uluslu olan ülkelerde kişinin sosyo-ekonomik kökenini, yaşama biçimini, hayattaki duruşunu ve eğitimini yansıttığını bilimsel olarak kabul gören ülkelerde işe alımlarda şirketler 80% oranında iş görümlerinde el yazısından kişilik tahlili yapmaktadırlar.

  Grafoloji ayrıca bazı hastalıkların teşhisinde de kullanılır; tansiyon, manik depresif veya şizofren kişilerin yazı stillerindeki biçimsel bozukluklara açıkça yansıdığı görülür. Aynı yazı içerisinde aynı harfin birden fazla formda görülmesi ve yazının değişken olması şizofreni hastalarında görülen bir şeydir. Parkinson hastalarının yazıları ise biraz daha kargacık burgacık. Alzheimerda ise, kendinden emin olmayan, kelimelerinin üstü karalanmış bir yazıyla kendini göstermeye başlayabilir. Ayrıca yazıdaki değişken basınç, yüksek kan basıncının işareti.

  Yazı stilinden karakter analizi nasıl yapılır?

  Yazı analizi yapılırken yazının eğimi, büyüklüğü, baskı gücü, kuyruklu harf yazımı, noktalama işaretleri ve sayfa kullanımı dikkate alınarak yapılır. Hatta bu yöntemden sağ veya sol el kullanımının bile yazıdan anlaşılabildiği görülmüş.

  Karakter testi için çokça yazdırılan bir cümle şu şekildedir :

  ‘Jilet Gürbüz ile Dağcı Seyfi Topal Harun’u çok dövmüşler.’

  Bu cümleyi bir kenara yazın ve okumaya devam edin. Sonuçlar için hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz.

  Yazım sürekli değişkenlik gösteriyor nasıl olacak diyorsanız

  Aslında hepimizin yazısı günden güne değişiklik gösterebilir. Uykusuz bir günümüzde yazdığımız yazı, yorgunken ya da çok acelemiz varken yazdığımız bir yazıdan çok farklı olabilir. Ama bazı şeyler ise hiç değişmez. Yorgun da olsak cömert, acelemiz de olsa çapkın, uykusuz da olsak zeki olduğumuz gerçeği değişmez. Hem ruh hem beden durumumuzu ister istemez yazımıza yansıtıyoruz; zaten başka türlüsü mümkün değil.

   İşte sizinle ilgili bilgileri ele verebilecek bazı yazı özellikleri şu şekildedir:

  • Esnek ve yaratıcı insanlar düzensiz, orantısız ve fazla bastırarak yazarlar.
  • Uzlaşmayı seven, dakik ve disiplinli insanlar orta-küçük boyuttaki anlaşılır harflerle orantılı bir şekilde yazarlar.
  • Sosyal insanlar büyük ve birbirine yakın şekilde yazarken içine kapanık insanlar küçük ve az bastırılmış yazmayı tercih ederler.
  • Saygılı ve sakin insanlarda genel olarak okunaklı ve büyük harfler görürüz.
  • Duygusal insanlar bitişik ve düzenli yazma eğilimli kişilerdir.
  • Egoist insanların fazla keskin hatlarla yazma eğilimi vardır.
  • Esrarengiz, kendini ele vermeyen kapalı ve içe dönük kişilerin ipliksi biçimde akan yazıları vardır.
  • Alttan alan, teslimiyetçi kişilerin yuvarlak şekilli yazısı vardır.
  • Cimriliğe varacak kadar tutumlu, paraya çok değer veren kişilerin çok sıkışık yazıları vardır.
  • Sorunları olan isyankar ve sahtekarlığa eğilimli kişilerin yapmacık abartılı gösterişli yazıları vardır.
  • Özgürlüğüne düşkün, kararsız fakat güvenilir kişiler genelde geniş ve büyük yazı yazarlar.
  • Özgürlüğüne ve kişisel alanına düşkün insanlar kelimeler arasında boşluk bırakırlar.
  • Yazınınızı karmaşıklaştıracak kadar hızlı yazan kişilerin sabırsız, bir şeyi ertelemekten hoşlanmayan biri olduğu görülmüştür.
  • Kendine güvenen ve organize kişiliğe sahip kişilerin yavaş ve dikkatli yazdıkları görülmüştür.

  Yazı Stilindeki Detaylar Ne anlama Geliyor?

  Boyut: Öz imaj ve özgüven,

  Harflerin Eğik Olması: Duygusal sağlık, yönelim, olaylara yaklaşım ve sezgi veya mantık kullanımına eğilim,

  Şekil: Kültürel seviye, entelektüel seviye, estetik algısı,

  Bastırma: Canlılık ve sağlık,

  Hız: Kıvrak zeka, IQ,

  Çizgilerin Yönü: Duygusal durum,

  Birleşik veya ayrık harfler: İletişim, duygusal sağlık, başkalarıyla bağ kurma,

  Harfler üzerindeki noktalar: Dikkat ve kesinlik.

  Yazının Eğimi Karakterinizin Meylini Gösterir

  Grafolojiye göre yazılar sağa veya sola doğru eğimli olabilirler. Eğer yazınızda eğim yoksa bu sizin bağımsız bir kişiliğe sahip olduğunuzu ve kural tanımaz olduğunuzu gösterir. Sağa doğru eğik yazanlar, güçlü bir iletişim yeteneğine sahiptir. Bu kişiler kontrolü elde tutmayı ve ilişkilerinde öne çıkmayı severler. Akıl ve duygular arasında sağlıklı bir denge mevcuttur. Sağa eğim arttıkça duygusallığın arttığı izlenimi oluşur. İş hayatı açısından bakarsak bu kişilerin daha çok satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve halkla ilişkiler alanlarında daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz.

  Sola eğik yazmak ise detaycılığın işaretidir. Buna göre her ayrıntıyı hesap eden ve teyit etmek isteyen kişilerin sola eğimli yazdığı görülmüş. Üstelik solak olmadığı halde sola eğik yazabilen kişilerinse estetik beğenileri yüksek ve mükemmeliyetçidir. Sola eğik yazmak ayrıca içe kapanık biri olarak değerlendirilmekte ve bu kişilerin işini seven ve sahiplenen, müdaheleden hoşlanmayan ve bireysel çalışmalarda daha başarılı oldukları görülmüştür.

  Yazı Fontu Büyüdükçe Dışa Dönüklük Artar

  Yazınızın büyüklüğü yine önemli bir ipucu oluşturur. Buna göre büyük yazı stiline sahip olan kişilerin dışa dönük, dost canlısı ve samimi olduğu kabul edilmekte. Bu kişilerin ego içermeyen yüksek bir özgüvene sahip olduğu da görülmüş. Sosyal açıdan doğrulanmış ya da genel kabul görmüş normlara karşı kayıtsız olurlar. Karar alma süreçlerinde daha çok vicdani değerlendirmeleri esastır.

  Küçük yazı stili ise rasyonel bir karakterin imzası gibidir. Buna göre duygularını egale eden kişilerin empati yetisi kısmen daha düşüktür ve duygularını göstermekten hoşlanmazlar. Beğenilmek ya da öne çıkmak gibi istekleri yoktur. Onların tek rakibi kendileridir. Akademik ve zihinsel uğraşlardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür. Ayrıca bu kişilerin konsantrasyonu ve yaratıcılıklarının oldukça yüksek ve mantıklı kişiler olduğu görülmüştür.

  Yazıda baskı gerginliği açığa vurur

  Baskı gücüne göre yazı stilinden karakter analizi yapılırken iki konuya dikkat edilmekte. Bunlardan ilki koyu ve kalın yazmak, diğeri ise ince ve silik yazmak. Koyu bastırarak yazılan bir yazı kişinin stresli ve gergin olmasıyla ilişkilidir. Alınganlık hissi uyandırır. Kolay sinirlenen, duygusal tepkiler veren kişilerdir. Yazı stiliniz eğer ince ve silik şekildeyse, karakter analizi bakımından bu sizin zarif ve kırılgan bir kişi olduğunuz anlamına gelebilir. Bu karakter özelliğinden etkin bir şekilde yararlanabilmeniz için empati yeteneğinizi güçlendirmeli ve duygusal zekanızı yükseltmelisiniz.

  Harflerin Karakteristik Özellikleri

  G-Y-P Harfleri

  G, y, p harflerinin basık ve yuvarlanan yazımının saldırganlığın işareti olduğu görülmüştür. Eğer kanca şeklinde yazıyorsanız risk almayı sevmeyen, korunaklı yaşam isteyen ve çevresine güvenmeyen biri olduğunu belirtir.

  H-L-T Harfleri

  Eğer h, l, t harflerinin üst kısımları idealden uzunsa kendinize yüksek hedefler koyduğunuz ve hırslı bir kişiliğe işarettir. Dar l kişinin kendini fazla kısıtlamasını, geniş l ise rahat bir kişiğe işaret eder.

  Şizofreni işareti olabilir: İ harfi

  İ harfine koyduğumuz noktanın yerine göre çok şey söyleyebiliriz. İ harfinin noktası eğer çok yukardaysa bu kişinin hayal gücünün çok zengin olduğuna işaret eder. Nokta eğer harfe çok yakınsa empati kuran, detaycı bir insan olduğunuz düşünülebilir. Eğer yuvarlak içi boş nokta şeklinde yapıyorsanız bu sizin çocuksu bir kişilikte olduğunuzu gösterir. Çizgi halindeki nokta ise kendi kendini çok eleştiren, insanlara toleransı ve sabrının çok olmadığını gösterir.

  O harfi

  Kesintisiz ve kapalı bir yuvarlak, sizin içe dönük ve duygularını paylaşmayan bir insan olduğunuzun işaretiyken, bu harfteki bir açıklık ise konuşkan, kendini iyi ifade edebilme yeteneğine sahip bir karakterin göstergesidir.

  Satır Aralarındaki Boşluk

  Sözcükler arasında fazla boşluk bırakmak, özgürlük ve bağımsızlığa çok değer vermek anlamına gelmekte. Fakat sözcükleri birbirine çok yakın yazan biriyseniz, bu sizin birlik ve beraberlik duygunuzun yüksek olduğunu gösterir.

  Sayfa Kenarındaki Boşluk

  Sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir.

  Sağ tarafındaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder.

  Tepedeki boşluk hedef ve hırslardır.

  Ayrıca yazınızın ruh haline göre nasıl daha çirkin, güzel vs. hal aldığını görmeniz için deneysel olarak şunu uygulayabilirsiniz;

  1-Çok mutlu olduğunuz bir anı düşünerek, herhangi bir cümle yazın.

  2-Çok mutsuz olduğunuz bir anı düşünerek.

  3-Çok sinirli olduğunuz bir anı düşünerek.

  Arada ki farkları, yani stres veya değişik duygu hallerinde kendi tepkinizi ölçebilirsiniz.

  Referanslar:

  http://www.bilimist.com/blog-42/grafoloji-nedir-grafoloji-kullanim-alanlari-nedir-grafoloji-testi.html

  https://www.handwriting-graphology.com/handwriting-analysis-chart/

  https://www.businessballs.com/self-awareness/graphology-handwriting-analysis/

  EN COK OKUNANLAR

  İlgili Makaleler