Siyasi Olaylar Uykuyu Nasıl Etkiler?

0
5747
Pexels.

Toplumların pandemi, dijitalleşme ve refah seviyesinin artmasıyla siyasi ve güncel olaylara tepkisiz kaldığı söylense de yapılan son araştırmalar gösteriyor ki büyük sosyopolitik olaylar, genel halkın duygusal durumunu, uyku süreçlerini ve yeme içme alışkanlıklarını belirli bir süre boyunca etkileyebiliyor. Özellikle hâkim görüş, seçimler gibi merakla beklenen bu olayların strese neden olabileceğini ve refahı bozabileceğini öne sürse de bu ilişkiyi araştıran çok az araştırma yayınlandı.

Ülkenin siyasal, kültürel ve toplumsal yapılarına yön verecek kesim olarak görülen gençlerin dünya genelinde son 20 yıldır apolitikleştiği ve gelecek planlarını hazırlarken daha bireysel ya da ticari kararlar verdiği dile getirilmektedir. Bu durumun oluşmasında siyasal anlamda iniş çıkışlar da neden olmaktadır. Toplumun diğer kesimlerinin ve gençlerin ümidini artık siyasallaşmış kurumlardan ve kişilerden kesmesi onların farklı arayışlar içine girmesini ve güncel meseleleri gündemlerinden çıkarmasını doğurmaktadır.

Tüm bu analizlere rağmen, yapılan son araştırmalara göre siyasi ve sosyopolitik olaylar toplum nezdinde belirleyici bir etkiye sahip olma kimliğini koruyor. Özellikle seçimler gibi merakla beklenen bu olayların strese neden olabileceğini ve refahı bozabileceğini öne sürse de bu ilişkiyi araştıran belli başlı araştırmalar yeni yeni yapılmaya başlandı.

Ulusal Uyku Vakfının Uyku Sağlığı dergisinde yayınlanan bulgular, önemli siyasi olayların halkın ruh halini ve bunu değiştiren diğer faktörleri olumsuz etkilediğini gösteriyor. Araştırma, halkın toplu ruh hali, refahı ve özellikle alkol tüketimindeki önemli dalgalanmalarla ilişkili olan büyük politik ve sosyal olayların uyku üzerinde nasıl küresel etkileri olabileceğini bizlere anlatıyor.

Araştırma ekibi COVID-19 salgınının uyku ve psikolojik anlamdaki etkilerini araştıran daha büyük bir çalışmanın parçası olarak, 1-13 Ekim 2020 (seçim öncesi) ve 30 Ekim-30 Kasım tarihleri ​​arasında her gün Amerika Birleşik Devletleri’nde 437 katılımcı ve 106 uluslararası katılımcıyla anket yaptı. Katılımcılardan uyku sürelerini ve kalitelerini, alkol tüketimlerini ve genel olarak stresle bağlantılı deneyimlerini bildirmeleri istendi. Yanıtları, uyku miktarının ve etkinliğinin azaldığını, seçim döneminde artan stres, olumsuz ruh hali ve alkol kullanımı olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuçlar, ABD dışındaki katılımcılarda daha düşük bir düzeyde gözlemlenirken, kötüleşen sağlık koşulları ve artan alkol tüketimi yalnızca ABD’de ikamet edenler arasında ruh hali ve stres ile önemli ölçüde ilişkiliydi.

Her sabah yerel saatle 08:00’de verilen günlük anketlerde ankete katılanlardan uyku saatlerini, uykuya dalmak için gereken süreyi, gece boyunca uyanma sayısını, sabah uyanma saatini ve şekerlemede geçirilen süreyi kaydederek bir önceki gecenin uykusunu değerlendirmeleri istendi. Ek olarak önceki gece tüketilen alkol miktarı da değerlendirmelerde önemli bir rol oynadı.

Araştırma sonuçlarına göre ABD’li katılımcılar, ABD dışındaki meslektaşlarının yaşamadığı benzer bir depresyon modeli bildirdiler. Hem uyku durumlarında verimsizlik hem de yatakta önemli ölçüde az vakit geçirme koşulları altında kalan ABD’li katılımcılar seçim sonuçlarından sonra da benzer belirtileri gösterdiklerini ifade ederken ABD’li olmayan katılımcılar, seçimin ilan edilmesinden sonraki gün olumsuz duygu durumlarında ve depresyonlarında önemli düşüşler bildirdiler.

Yazarlar, sonuçların yorumlanmasının, katılımcıların çoğunluğunun deneyiminin tercih ettikleri siyasi adaya bağlı tepkiler olması nedeniyle sınırlı olduğunu vurgulamaktadır. Siyasi stresin halkın ruh hali ve genel halk için uyku üzerindeki etkilerini doğrulamak için daha temsili ve çeşitli bir örneklemle daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler.

Sonuç olarak bilim insanları, davranıştaki bu değişikliklerin ABD’li katılımcıların ruh halini ve refahını nasıl etkilemiş olabileceğine baktıklarında, uyku ve içki içme, stres, olumsuz ruh hali ve depresyon arasında önemli bağlantılar buldular.

Kaynakça

Cunningham, T. J., Fields, E. C., Denis, D., Bottary, R., Stickgold, R., & Kensinger, E. A. (2022). How the 2020 US Presidential election impacted sleep and its relationship to public mood and alcohol consumption. Sleep Health. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2022.08.009