‘Uzaylılar ortalama 300 kilo olmalı’

0
4061
aliensss
aliensss

Bir gökbilimci, matematiksel hesaplamalara dayanarak uzaylıların fiziksel özellikleri hakkında tahminlerde bulundu. Dr. Fergus Simpson’a göre bir uzaylının ortalama ağırlığı 300 kilo.

EBE-1, yani Roswell kazasında ele geçirilen Grey (Gri) uzaylı hayatta olsaydı ne düşünürdü bilmem ama bir gökbilimcinin tahminleri oldukça ince ve esnek vücutlara sahip olduğunu düşündüğümüz uzaylıları dev boyutlara taşıdı.

Barcelona Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fergus Simpson, Evren’deki tüm hayat formlarının Dünya’da geçerli olan ‘enerji koruma’ kurallarına bağlı olduğunu öngörerek matematiksel algoritmalar geliştirdi. Savunduğu basit mantığa göre, bir canlı ne kadar büyük olursa, enerji ihtiyacı da o kadar artıyor. Dünya’daki küçük-büyük canlıların dağılımı da bunu savunuyor. Sadece karınca türleriyle balina veya filleri karşılaştırmak da yeterli bir örnek olarak verilebilir.

Simpson, ‘The Nature of Inhabited Planets and their Inhabitants’ adlı makalesinde, ‘Dünya’nın Güneş Sistemi ötesindeki yaşamı tespit etmek için harika fırsat sunan gezegenlerden biri olduğu ve yaşam bulunan gezegenler arasında rastgele bir örneği teşkil ettiği’ belirtildi. Dünya dışı akıllı varlıkların tespit edilmesi için Dünya’nın adil bir örnek olmayacağını söyleyen makale, ülke bazındaki değerlendirmelerin taraflı olacağı gibi sadece dış gezegenlerdeki yaşam olasılığının Dünya odaklı değerlendirmelerden bağımsız olması gerektiğini savundu.

Nüfus yoğunluğunun gezegen büyüklüğüyle doğrudan bağlantılı olamayacağını savunan makalede, Dünya dışında yaşam barındıran gezegenlerin ortalama büyüklüğünün Mars kadar olacağı savunuldu. Nüfus yoğunluğunun vücut büyüklüğü arttıkça azalacağını savunan makale, birçok Dünya dışı yaşam formunun vücut ağırlığının 300 kilodan fazla olacağını öne sürdü.

İnsan Evren boyutunda ‘küçük bir varlık’

Dünya dışındaki canlıların bir kafası ve kol-bacakları olmasını beklediğimiz gibi, fazlasıyla ütopik ve Simpson’ın tahminlerine uyacak robot veya bitki ırkları da var olabilir.[quote_box_right]Vücut büyüklüğü uzun ömür anlamına geliyor. Uzaylıların da bu sayede yıldızlararası yolculuk sağlayan teknolojiler geliştirdiği düşünülüyor.[/quote_box_right]

Simpson, Evren’in uçsuz bucaksız nesne-canlı şemasında insanların akıllı yaşam formları arasında ‘küçük canlılar’ sınıfına gireceğini düşünüyor. Teorisi, küçük canlıların sayıca büyükleri geride bıraktığı gezegenlerin, aksi durumun geçerli olduğu gezegenlerden fazla olduğu.

Akıllı bir yaşam formunu temsil etmek için küçük boyutta olmanın öne çıktığını savunan Simpson, dış gezegenlerdeki canlıların büyüklükleri hakkında tahminde bulunmak için Dünya’daki canlıların büyüklüklerini değerlendirmiş.

Eksikler var

Newsweek’a Simspson’ın açıklaması hakkında yorumda bulunan St. Andrews Üniversitesi’nden Duncan Forgan, ‘yapılan hesaplamanın mantıklı olduğunu’ belirtti. Duncan buna rağmen makalede vücut büyüklüğü ile yerçekimi arasındaki bağlantı gibi faktörlerin değerlendirilmediğini söyledi. Dünya gibi yerçekimi güçlü olan gezegenlerde, doğaya adapte olabilmiş canlıların büyük kısmı küçük canlılardan oluşuyor.

Simpson’ın belirttiği gibi birçok yaşam içeren dış gezegenin Mars büyüklüğünde olduğu ele alınırsa, yerçekiminin daha düşük olacağı ortaya çıkıyor. Mars’taki yerçekimi, Dünya’nın sadece yüzde 38’i olarak belirse de, bu faktör kütleye de bağlı. Mars’ın kütlesi, Dünya’nın sadece yüzde 10’u. Sonuç olarak küçük çap ve kütle, düşük yerçekimi getiriyor.

Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması (SETI) araştırmacısı Seth Shostak da Simpson’ın evrim olasılığını ele almadığını belirtti. Shostak, geçmişte yaptığı benzer bir araştırmada Dünya dışı akıllı canlıların insanlardan daha büyük olması gerektiğini savunmuştu. Shostak’ın teorisi, büyük canlıların daha uzun yaşam süresine sahip olduğu ve bu sayede Evren’deki diğer canlılarla iletişim kurmalarını sağlayan teknolojileri geliştirebildiklerini savunuyor. Bu süre zarfında vücut ve zeka değişimi yaşanıyor.

Simpson’ın teorisi ise en büyük canlının en akıllı olduğunu öne sürüyor ki bu Dünya için geçerli değil. Shostak, “Kutup ayıları büyük ancak edebiyat kaleme almıyor veya radyo kuleleri inşa etmiyorlar” dedi.

Dünyadaki en büyük kara hayvanı Afrika fili iken, okyanusların en büyük canlısı ise mavi balina. Kutup ayıları ise karada yaşayan en büyük etobur hayvan olma özelliğine sahip.