Apotemnofili Hastalığı Nedir? Nasıl Ortaya Çıkar?

0
6039
karolinskainstitute youtube
karolinskainstitute youtube

Apotemnofili daha çok Avrupa’da rastlanılan nörolojik ve psikiyatrik temele dayanan “Vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu” olarak bilinen bir hastalıktır. Bu hastalık bir uzuvun gereksiz görülmesi veya ondan dolayı utanılmasından dolayı oluşan ve o uzuvu yok etmek amacı güdülen bir seyir izler.

Bu hastalık için uzva duyulan nefretin genellikle çocukluktan geldiği saptanılmıştır. Ayrıca hastanın başka psikolojik sorunu yoktur. İstenmeyen uzuv erkek cinsel organı olabileceği gibi sol ekstremitelerde olabilir. Sol ekstremitelerin kaybedilme istemi sağ paryatel lobla ilişkilidir. Şu ana kadar tam sebebi bulunamamış olsa da sağ paryatel lobdaki bir tümörün yaptığı baskı veya ruhsal sorunlar olduğu düşünülüyor. Hatta bu hastalığın genetik yollar ile aktarıldığını düşünenler bile var.

Hastaların ampute edilmesini istediği uzuvla kurduğu temas ise oldukça fazla. Hastalar bu uzuvun kendilerini ait hissetmediklerini ve gerekirse ameliyat ile alınmasını istedikleri için hastanelere başvuruyorlar. Bu hastalığın tanımlanması bu sayede gerçekleşiyor.

Apotemnofili hastalığı bulunan bir kişi.

Ampute edilmesi istenen uzvun sağlaklar için sol ekstremite, solaklar içinse sağ ekstremite olması istenmeyen uzvun güçsüz taraf olduğunu, sağlaklar çoğunlukta olduğu içinde Apotemnofili’nin genelde sol uzuvlar için olduğu literatüre geçmiştir.

Apotemnofili’de uzuvda duyusal sorunlar olduğu da düşünülmektedir. Kişinin Limbik sistemi vücudun estetik bütünlüğünü sağlamak için bir uzvun fazla olduğunu (Genetically hardwire) düşünmesi her şeyi açıklayabilir. Burada yatan temel nedense genetik olarak o uzuvun farklı olması yani mozaizm veya Limbik sistemdeki bir tümörün paryetal lobu etkilemesi olabilir.

Apotemnofilinin şimdilik kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Şu anki tıbbi bilgilerle kişiye psikiyatrik destek verilmekte, nörolojik olarakta düzenli muayeneler uygulanmaktadır. Ayrıca hasta kesin tedavi olduğu düşülenene kadar müşahede altında tutulmaktadır.

https://youtu.be/GZDDWozq3b4

Apotemnofilinin başka bir tezahürü ise anoreksiya nevrozadır. Anoreksiya nevrozada kişi kendisindeki kiloları fazla görür ve iştahsızlık, kilo kaybı görülür. Yani uzuv kaybı yerini kas, yağ kaybına bırakmıştır. Eğer gerekli tedavi uygulanmazsa kilo kaybından ölüme kadar gidebilir.

Apotemnofili sadece uzuv kaybı olarak değil farklı şekillerde de günlük hayatta karşımıza çıkıyor. Estetik ameliyatlarına duyulan ihtiyaçların bir kısmını oluşturuyor. Kişi bir uzvunu veya ten rengi, göz rengi, zayıf kişilerin kilo verme isteği, estetik operasyonlarla cinsel organ büyütme veya alınma işlemlerinin birçok kısmı apotemnofili belirtisi olabilir.

Kaynakça:

1- https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/p6350 

2-https://journals.lww.com/neuroreport/Abstract/2008/08270/Apotemnophilia__a_neurological_disorder.11.aspx

3-https://gulsahmeralozgur.dr.tr/apotemnofili/ 

4-https://www.ameliyat.com/hastalik/anoreksiya-hastaligi