Nazi Almanyası’ndaki hayat: Üçüncü Reich’ın bilinmeyen yüzünü gösteren 33 fotoğraf

0
57252
third reich almanya djx wikimedia
third reich almanya djx wikimedia

1Öğrenciler öğretmenlerini selamlıyor. Berlin, Ocak 1934

nazi almanya reich djx 01
[Wikimedia Commons]
  • Nazi Almanyası’ndaki öğretmenlerin neredeyse tümü Nasyonal Sosyalist Öğretmenler Ligi’ne üye olmak zorundaydı. Üyeliğin gereği, Hitler’e sadakat ve bağlılık yemini etmekti. Eğer dersleri Nazi partisinin ideolojisi ile aynı çizgide tutmazlarsa öğrencileri veya meslektaşları tarafından ihbar edilme riski söz konusuydu.